9,127
     
6 days 12 hours
รู้อยู่แล้วว่าพ่อต้องมา :) แม้ว่าพ่อมาช้าไปหน่อยนะฮือ ปล่อยให้รอนานมาก น้ำตาไหลลล จนทุกคนเค้าออกมาหมดแล้ว ดีใจกัน… t.co/nW9e7PnjTH