775
     
4 months 4 days
ผมอยากเห็นชาวโลก "รักกัน" ผมอยากเห็นประเทศไทย "รักกัน" เหมือนวันนี้ ที่เราทำสำเร็จ : นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บั… t.co/hHepfNpWki