883
     
4 months 4 days
“มีภาพเป็นล้าน ๆ ภาพใน 17 วันนี้ ขอให้เป็น 17 วันที่คนไทยจะจดจำ และเป็นบทเรียนในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป” นายณรงค์ศัก… t.co/ujblKU0IdF