56,341
     
1 week 5 days
เวลาต้องซื้อของใช้จำเป็น เช่น ยาสีฟันเนี่ยเสียดายตังค์ แต่ตอนซื้ออะไรไร้สาระ เช่น ธีมไลน์โง่ๆหรือสกินตัวละครในเกมเ… t.co/uqhKbeSrEd