2,675
     
1 week 3 days
ภาพบรรยากาศสื่อไทยและต่างชาติ หลังจากทราบว่าหมูป่า 13 คน ปลอดภัย และยังคงเฝ้ารอการสรุปภารกิจของ ผบ.ศอร. #ถ้ำหลวง… t.co/g21jpArEy5