20,316
     
7 months 1 week
ถามว่ารอบนี้ประเทศเราสร้างภาพให้ทุกอย่างดูดีเกินไปไหม ผมว่าใช่ แต่นี่มันเรื่องดีนะ ถ้าวัดเรตติ้งได้ ประเทศเราตอนนี้… t.co/visp0vgPxL