4,831
     
7 months 1 week
ถ้าเขียนจดหมายลาตายจะเขียนแค่ 2 ข้อ 1. ทรัพย์สินทั้งหมดยกให้ครอบครัวแค่ พ่อ แม่ พี่ เท่านั้น 2. กูจะไปหาพวกมึงทุกคน