5,152
     
1 week 1 day
พ่อออกจากถ้ำโทรกลับมาบอกสั้นๆว่าทีมที่เข้าไปช่วยน้อง 4 คนแรกเพิ่งออกมากัน ทุกคนปลอดภัยดี พรุ่งนี้เช้าลุยต่อ สัมผัสไ… t.co/2zsN7IteQH