5,355
     
4 months 6 days
ไม่ต้องตามอ่านข่าวลือที่ไหน การแถลงของทีมกู้ภัยนี่คือชัดเจนที่สุดแล้ว -เลือกวันนี้เพราะทุกอย่างพร้อม ไม่ใช่เพราะก… t.co/FBlcGSZAsc