2,430
     
1 week 5 days
ชอบวิธีการจัดการกับสื่อในเคส #ถ้ำหลวง มาก ในเมื่อขอความร่วมมือไม่ได้ ควบคุมให้รู้จักกาละเทศะไม่ได้ก็กักบริเวณไปเลย… t.co/8ZldGQXXN5