3,505
     
1 week 5 days
โอ้ความรัก ไปโกรธอะไรฉันมา ทำไมไม่เคยมาหา ให้ฉันได้กอดไว้ ความรัก หยุดโกรธฉันสักที ได้โปรดมาตรงนี้ และพาใครมาให้พบสักครั้ง ได้ไหม