841
     
7 months 1 week
รำลึก #จ่าสมาน กลุ่มนักวิ่ง พร้อมใจออกวิ่งจาก สภ.แม่จัน ไปถึง อบต.โป่งผา เป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อรำลึกถึ… t.co/3hN1Ck8hfI