4,209
     
7 months 1 week
ป้าไล่ให้ไปล้างหน้า บอกว่าตื่นตั้งนานแล้วทำไมไม่ล้าง ปล่อยให้หน้ามันน่าเกลียด คือนี่ไฮไลท์ไง ป้าไม่เข้าเบคก้า ป้าไ… t.co/5qL2nhQJZS