4,314
     
1 week 5 days
การที่คนเรารู้สึกเจ็บเหมือน #อกหัก เวลาต้องพลัดพรากจากคนรัก,ครอบครัว อาจเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการ ที่ออกแบบมาให้เร… t.co/0AWkhgaDGS