4,318
     
7 months 1 week
การที่คนเรารู้สึกเจ็บเหมือน #อกหัก เวลาต้องพลัดพรากจากคนรัก,ครอบครัว อาจเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการ ที่ออกแบบมาให้เร… t.co/0AWkhgaDGS