511
     
1 week 6 days
เป็นเม็นทุกเดือนไม่พอ สิวต้องขึ้นอีกทุกครั้งที่เป็น หน้าใสติดต่อกันได้ไม่ถึงสองอาทิตย์เอาอีกละ ชีวิตชะนี