29,064
     
7 months 2 weeks
คือยัง งง อยู่ทุกวันนี้ว่าละครตอนนางเอกตกเรือกลางทะเลไรงี้ คลื่นซัดมาชายฝั่งรอดชีวิตนี่แม่งยิ่งกว่าปาฏิหาริย์แล้วปะ… t.co/0XXtDP1YPb