722
     
2 weeks 2 days
#ข่าวจริงเช็กแล้ว กรุณาหยุดแชร์ข่าวปลอม! จากกรณีโลกโซเชียลแชร์ภาพ “จ่าแซม" จ.อ.สมาน กุนัน อดีต จนท.หน่วยซีล ที่เสีย… t.co/cjFPWNAVqi