737
     
7 months 2 weeks
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ 'จ.อ. สมาน กุนัน' อายุ 38 ปี อดีตหน่วยซีล ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจ ลำเลียงขวดอาก… t.co/TzpNdxhW1t