13,646
     
7 months 2 weeks
คือเวลาบอกไม่กินข้าวข้างทางไม่กินอาหารร้านบางแบบ จะโดนมองว่ากินยากเรื่องมากอะ ส่วนวันนี้ก็เจอหลังส้อมที่มีไข่แดงติ… t.co/xwRMaqjacx