138,462
     
2 weeks 5 days
ขอบคุณทั้ง 13คนนะครับ ที่ค่อยอดทน มาจนถึงวันนี้ ขอบคุณ ทุกหน่วยงาน,ทุกประเทศ กับความช่วยเหลือ และ ความพยายาม ขอบคุณ… t.co/uXvlaPmXda