45,960
     
4 weeks 1 day
นอกจากตอนนี้ประเทศไทยจะมีโค้กผสมกาแฟ,โค้กในนมเปรี้ยวแล้ว ยังครับ ยังไม่หมด 555 วันนี้ไปเจอ "โค้กใส" -- โค้กที่ไม่ใ… t.co/7qH1wVmjn0