6,237
     
4 months 6 days
สฟิงซ์จำลองขนาดเทียบเท่าของจริงที่มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน ล่าสุดอียิปต์ร้องยูเนสโก ขอให้ทำลายรูปปั้นดังกล่าวแบบถาวร/เ… t.co/pQ3NAGJOqb