6,237
     
11 months 1 week
สฟิงซ์จำลองขนาดเทียบเท่าของจริงที่มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน ล่าสุดอียิปต์ร้องยูเนสโก ขอให้ทำลายรูปปั้นดังกล่าวแบบถาวร/เ… t.co/pQ3NAGJOqb