18,179
     
6 days 3 hours
สูตรสำเร็จคาเฟ่หลายแห่งในสมัยนี้ เก็บงานฝาผนัง ฝ้าเพดาน ระบบท่อตั่งต่างไม่เรียบร้อย รอยเลอะเทอะเกรอะกรัง เหล็กขึ้น… t.co/bGVW3VmCqL