14,349
     
11 months 1 week
รายการทีวี ที่เปิดแล้วเปลืองไฟเป็นอันดับ2 ของประเทศนี้ คือ #SMTMThailand ดีแค่ตอนรอบ Face to Face แล้วตั้งแต่นั้นมา Come Don't Eat