18,688
     
11 months 1 week
ข่าวพี่เอิน กัลยกร นี่ชอบที่พี่เขาให้สัมภาษณ์ว่า 'วันที่อ้วนก็เกลียดตัวเอง ชั่งน้ำหนักเช้าเย็น น้ำหนักขึ้นขีดสองขีด… t.co/pi8CE084hT