48,523
     
2 months 5 days
สมัยนี้ทุกคนก็เร่งให้กูประสบความสำเร็จเหลือเกิน เหมือนคนวัย 20 ปลายๆทุกคนต้องเป็นเจ้าของธุรกิจ มีรถ มีคอนโด มีเงินเ… t.co/BBaeGYBNMv