48,192
     
1 week 19 hours
สมัยนี้ทุกคนก็เร่งให้กูประสบความสำเร็จเหลือเกิน เหมือนคนวัย 20 ปลายๆทุกคนต้องเป็นเจ้าของธุรกิจ มีรถ มีคอนโด มีเงินเ… t.co/BBaeGYBNMv