16,193
     
1 year 4 days
ไอซ์ อภิษฎา ถึงเธอจะสวย เธอจะหุ่นดี และชุดเธอจะเขียวปีกแมงทับแค่ไหน แต่เธอจะไม่อาบน้ำ ใส่แม่งชุดเดียวมาอัดรายการ ต… t.co/dFvFF3xCce