21,472
     
11 months 2 weeks
ทวิตเตอร์นี่แหละพื้นที่ bully ชั้นดีเลย ด้วยความที่เราไม่ต้องมีตัวตนก็สามารถเล่นได้ จะด่าจะแซะจะแขวะใครก็ทำได้อิสระ… t.co/GxyqK46CGy