21,455
     
1 week 1 day
ทวิตเตอร์นี่แหละพื้นที่ bully ชั้นดีเลย ด้วยความที่เราไม่ต้องมีตัวตนก็สามารถเล่นได้ จะด่าจะแซะจะแขวะใครก็ทำได้อิสระ… t.co/GxyqK46CGy