11,146
     
4 months 6 days
การมองโลกในแง่ดีสำหรับเรา ไม่ใช่การมองเห็นแต่ด้านดีของเรื่องราวต่างๆ แต่คือการเข้าใจว่า ทุกเรื่องบนโลกนี้ไม่ได้มีแ… t.co/EF1x76KGqm