6,503
     
1 week 1 day
เคยมีคนบอกว่า ทุกคนต่างเคยหลงทางด้วยกันทั้งนั้น แต่ไม่เป็นไรหรอกหากในการเดินทาง เรารู้ว่า ปลายทางมีค่าพอให้เราไปถึง