11,626
     
7 months 1 week
จีบผญเหมือนcastบทหนัง จีบติดเป็นพระเอก จีบอยู่นานเป็นพระรอง แต่ถ้าจีบไม่ได้มึงคือผู้ร้ายที่ขวางทางพระเอก #สัสเด้ย