11,626
     
1 year 5 days
จีบผญเหมือนcastบทหนัง จีบติดเป็นพระเอก จีบอยู่นานเป็นพระรอง แต่ถ้าจีบไม่ได้มึงคือผู้ร้ายที่ขวางทางพระเอก #สัสเด้ย