11,567
     
1 week 2 days
จีบผญเหมือนcastบทหนัง จีบติดเป็นพระเอก จีบอยู่นานเป็นพระรอง แต่ถ้าจีบไม่ได้มึงคือผู้ร้ายที่ขวางทางพระเอก #สัสเด้ย