769
     
4 months 1 week
พี่เล่าให้ฟังว่าเรียน จปร. เรียนจบก็ไปฝึกงานที่ทำเนียบ เป็นนายก ละโดนเพื่อนร่วมงานแซะว่าแบบ มาจาก จปร. คนที่แซะจบวิ… t.co/Rt9qula18O