1,155
     
7 months 1 week
ชอบที่เดี๋ยวนี้คนมาเล่าเรื่องอะไรในทวิตแล้วคนไม่เชื่อ100%ต้องถามก่อนว่าจ้อจี้รึเปล่ามีจุดน่าสงสัยนะตรงนี้ๆ