20,100
     
7 months 1 week
การอยู่คนเดียวจนชินมันแย่ตรงที่พอเปิดใจให้ใครไปแล้ว มันจะมีช่วงนึงแน่ๆ ที่เราสับสนว่าจะเลือกอยู่กับความเคยชินในการ… t.co/6mQNKdflg5