20,100
     
11 months 2 weeks
การอยู่คนเดียวจนชินมันแย่ตรงที่พอเปิดใจให้ใครไปแล้ว มันจะมีช่วงนึงแน่ๆ ที่เราสับสนว่าจะเลือกอยู่กับความเคยชินในการ… t.co/6mQNKdflg5