30,020
     
11 months 2 weeks
ถ้ายังอยู่ในวัยเรียน ช่วงปิดเทอม ก็ใช้ชีวิตวันหยุดนั้นให้เต็มที่ไปเลยนะคะ เพราะเข้าสู่ช่วงวัยทำงานเมื่อไหร่ ไม่มี… t.co/xy3AY3IEv5