13,385
     
2 weeks 18 hours
ผลจากการใช้น้ำตบลูกเดือย 1 อาทิตย์ ขอยาดนะคะ อีเหี้ยยยยยยยยยยยย โคตรของโคตรดี ใครหน้าแห้งมากๆ หรืออยากได้ความชุ่ม… t.co/fUTE9L312d