520
     
4 months 1 week
สิ้นสุดการรอคอย #AIS ประกาศขยายฐานผู้ใช้#AISNEXTG ครั้งใหญ่ สู่ลูกค้า Mass ทั่วประเทศ ให้คนไทยใช้เน็ตเร็วสุดในเอเ… t.co/2sz8Z7aojy