520
     
2 weeks 1 day
สิ้นสุดการรอคอย #AIS ประกาศขยายฐานผู้ใช้#AISNEXTG ครั้งใหญ่ สู่ลูกค้า Mass ทั่วประเทศ ให้คนไทยใช้เน็ตเร็วสุดในเอเ… t.co/2sz8Z7aojy