23,863
     
1 week 5 days
เพิ่งรู้ว่า สะพานลอยหน้า Isuzu วิภาวดี มีทางจักรยานขึ้น แต่อีกฝั่งไม่มีทางลง มีแต่บันได เป็นอีกความเฟลของประเทศนี้ t.co/WUdIA9HI0V