23,868
     
7 months 2 weeks
เพิ่งรู้ว่า สะพานลอยหน้า Isuzu วิภาวดี มีทางจักรยานขึ้น แต่อีกฝั่งไม่มีทางลง มีแต่บันได เป็นอีกความเฟลของประเทศนี้ t.co/WUdIA9HI0V