58,527
     
8 months 1 week
เวลามีคนมาวิจารณ์หม่อมป้อมแรงๆ “ตอนนั้นต้องทำใจว่า คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ พี่อยากจะบอกว่า ทุกคนเลยนะคะ… t.co/YCUAoOmQBJ