58,527
     
3 months 2 weeks
เวลามีคนมาวิจารณ์หม่อมป้อมแรงๆ “ตอนนั้นต้องทำใจว่า คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ พี่อยากจะบอกว่า ทุกคนเลยนะคะ… t.co/YCUAoOmQBJ