51,971
     
3 months 3 weeks
การจะเรียนภาษาให้ได้ผลคือต้องเอาภาษานั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันให้ได้ ต่อให้เรียนเยอะแค่ไหนแต่ไม่กลับไปฝึกฟังฝึก… t.co/nShTOCfACw