51,971
     
8 months 2 weeks
การจะเรียนภาษาให้ได้ผลคือต้องเอาภาษานั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันให้ได้ ต่อให้เรียนเยอะแค่ไหนแต่ไม่กลับไปฝึกฟังฝึก… t.co/nShTOCfACw